| Start |  Home |  Přehled modelù |  Im Bau befindliche Modelle
 
   
Prohlídka
Kde nás najdete
Poèasí 
Service
Kontaktní adresy
   

Srdeènì Vás vítáme!

 

Cheopspyramide

Im Bau befindliches Modell.  

  

Chrám Vasila Blaženého v Moskve

Tento chrám byl postaven v roce 1555 - 1561. Zakladatelem byl Ivan Hrozný. Stavitelé jsou Postnik a Barma. Zarazuje se do epochy renesance. V deváté kapli jsou uloženy pozustatky poutního mnicha Vasila. Chrám je postaven na Rudém mámestí v Moskve.